Foto van de oude Maasbrug in Maastricht

Feiten en cijfers over Maastricht

Maastricht in Cijfers maakt data over onze stad en haar meer dan 125.000 inwoners inzichtelijk voor u.

Onze cijfers

Op Maastricht in Cijfers presenteren wij data over onze gemeente. Deze data komt enerzijds uit openbare bronnen zoals het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en anderzijds uit onderzoeken die de gemeente Maastricht zelf uitvoert onder haar inwoners.

Al deze cijfers worden op twee manieren gepresenteerd. Via Dashboards presenteren we cijfers op een visuele en interactieve manier. Dashboards geven feitelijke informatie over uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast worden volledige rapportages van onderzoeken en periodisch terugkomende rapporten onder Publicaties geplaatst.