11 oktober 2023 - Publicatie

Mediaonderzoek 2022

De kanalen van De Limburger zijn de belangrijkste nieuwsbronnen voor Maastrichtenaren. 69% van de inwoners heeft De Limburger in de top 3 meest actuele en meest betrouwbare bronnen. De Limburger wordt gevolgd door L1, RTV Maastricht en 1Limburg. Om het mediagebruik van Maastrichtenaren verder in kaart te brengen, is het Mediaonderzoek 2022 uitgevoerd.

Achtergrond

Hoeveel Maastrichtenaren zitten op Instagram? Wie kijken er naar TV Maastricht? Wat is het bereik van de nieuwsbrief van de gemeente Maastricht?

De gemeente Maastricht doet regelmatig onderzoek naar het mediagebruik van haar inwoners. Deze informatie wordt gebruikt om berichtgeving af te stemmen op de kanalen die inwoners gebruiken.

Omdat het medialandschap continu in beweging is, laat de gemeente elk jaar het mediagebruik van haar inwoners in kaart brengen. Het Mediaonderzoek is een coproductie van de teams Communicatie en Onderzoek & Statistiek.

Onderzoeksvragen

Het Mediaonderzoek richt zich op het beantwoorden van de volgende onderzoeksvragen:

  • Welke media consumeren inwoners van Maastricht?
  • Met welke frequentie consumeren de inwoners van Maastricht deze media?
  • Hoe heeft het mediagebruik zich de afgelopen jaren ontwikkeld?
  • Wat zien gebruikers als belangrijkste bronnen voor Maastrichts nieuws?
  • Wat is het bereik van de huidige media mix?
  • Hoe zien de gebruikersprofielen van de verschillende media eruit?

De antwoorden op deze vragen geven inzicht in het mediagebruik van alle inwoners van Maastricht.

Resultaten

Tussen 28 november en 18 december is het Mediaonderzoek 2022 uitgevoerd. 1.087 inwoners hebben een online of papieren vragenlijst ingevuld. De resultaten staan in dit rapport beschreven.

De volledige rapportage van het Mediaonderzoek 2022 is hieronder beschikbaar als pdf-bestand.