Themadashboards

Op deze pagina kunt u dashboards vinden die over specifieke onderwerpen gaan. Met de knoppen kunt u direct het dashboard bezoeken. Onder de knoppen geven we een korte toelichting over de beschikbare themadashboards.

Dashboard Gemeenteraadsverkiezingen

InĀ  dit themadashboard kunt u informatie vinden over de opkomst en het stemgedrag van de inwoners van Maastricht in de gemeenteraadsverkiezingen. U kunt gegevens vinden van 1931 tot en met 2022.

Dashboard Verhuisbewegingen

Dit CBS-dashboard laat de verhuisbewegingen zien van personen van 18 jaar of ouder voor de jaren 2017 tot en met 2021. Waar komen de mensen vandaan die in Maastricht komen wonen? Vestigen de vertrekkers zich in buurgemeenten of kiezen ze voor een verder weg gelegen gemeente of zelfs het buitenland? Het geeft niet alleen een beeld van de algemene verhuisstromen, maar ook van specifieke doelgroepen als jonge gezinnen, middeninkomens of studenten. Het dashboard bevat meerdere gemeenten, dus Maastricht moet zelf even in het menu geselecteerd worden.