Bronnen

De data op Maastricht in Cijfers is voor een deel gebaseerd op openbare data die op het web te vinden is. Hieronder kunt u zien waar wij onze data vandaan halen.

  • Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) stelt veel cijfers openbaar beschikbaar via StatLine. StatLine is de databank van het CBS.

  • Op de website data.politie.nl, het dataportaal van de politie,  zijn openbare cijfers te vinden over geregistreerde criminaliteit, overlast, politieprestaties en de bedrijfsvoering van de politie.

  • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stelt cijfers over de gemeenten van Nederland openbaar beschikbaar op het platform waarstaatjegemeente.nl.