Toegankelijkheid

De gemeente Maastricht besteedt veel aandacht aan de toegankelijkheid en het gebruiksgemak van deze website. We proberen al onze diensten en informatie aan te bieden zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn.

Deze website voldoet aan de internationale standaard voor toegankelijke websites WCAG 2.1. Het volgen van deze richtlijnen maakt websites maximaal toegankelijk voor mensen met een beperking. Meer informatie over de toegankelijkheid van websites van de overheid vind u op de website DigiToegankelijk.

Mocht u toch ontdekken dat een onderdeel van de website onvoldoende toegankelijk is, neem dan contact met ons op.

Toegankelijkheidsverklaring

Op dit moment voldoet Maastricht in Cijfers niet aan de toegankelijkheidseisen voor web paginas van de Nederlandse overheid. Maastricht in Cijfers zal voor 31-05-2025 aan deze eisen voldoen.

De toegankelijkheidsverklaring is te vinden in het toegankelijkheidsregister via deze link.