Foto van de oude Maasbrug in Maastricht

Feiten en cijfers over Maastricht

Maastricht in Cijfers maakt data over onze stad en haar meer dan 122.000 inwoners inzichtelijk voor u.

 

Onze cijfers

 

Op Maastricht in Cijfers presenteren wij data over onze gemeente. Deze data komt enerzijds uit openbare bronnen zoals het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en anderzijds uit onderzoeken die de gemeente Maastricht zelf uitvoert onder haar inwoners.

Al deze cijfers worden op twee manieren gepresenteerd: via Dashboards en via Publicaties.

Dashboards

Dashboards presenteren cijfers op een visuele en interactieve manier.  Dashboards geven feitelijke informatie over uiteenlopende onderwerpen.

De belangrijkste dashboards op Maastricht in Cijfers zijn momenteel het dashboard Kerncijfers en het dashboard Buurtpeiling.

Publicaties

Op de pagina Publicaties verschijnen factsheets en rapportages van onderzoeken die door de gemeente Maastricht zijn uitgevoerd. Ook worden hier overige verslagen en rapportages met openbare informatie geplaatst, zoals bijvoorbeeld de Staat van de Wijk documenten.

 

Een kaart met de 5 buurten waar de bereikbaarheid van de horeca het best is beoordeeld.
5 keer een top 5 - HorecaDe top 5 buurten waar inwoners de bereikbaarheid
van de horeca de beste rapportcijfers geven zijn:

Bosscherveld (8,7)
Boschstraatkwartier (8,7)
Binnenstad (8,7)
Jekerkwartier (8,6)
Wyck (8,4)

Deze cijfers komen uit de Buurtpeiling (2022)
Een kaart met de 5 buurten waar de sfeer het best wordt beoordeeld.
5 keer een top 5 - SfeerDe top 5 buurten waar inwoners de sfeer
in de buurt de beste rapportcijfers geven zijn:

Jekerdal (8,1)
Campagne (8,1)
Lanakerveld (8,0)
Wolder (8,0)
Villapark (7,9)

Deze cijfers komen uit de Buurtpeiling (2022)
Een kaart met de 5 buurten waar mensen hun eigen gezondheid het best beoordelen.
5 keer een top 5 - GezondheidDe top 5 buurten waar inwoners hun gezondheid
het vaakst met 'zeer goed' beoordelen zijn:

Jekerkwartier (27%)
Statenkwartier (24%)
Biesland (23%)
Villapark (22%)
Jekerdal (22%)

Deze cijfers komen uit de Buurtpeiling (2022)
Een kaart met de 5 buurten waar de gemiddelde huishoudgrootte het grootst is.
5 keer een top 5 - HuishoudgrootteDe top 5 buurten met de grootste gemiddelde
huishoudgroottes (personen per huishouden):

Dousberg-Hazendans (2,6)
Vroendaal (2,3)
Wolder (2,2)
Amby (2,1)
Jekerdal (2,1)

Deze cijfers komen uit CBS kerncijfers (2022)
Een kaart met de 5 buurten waar de het vaakst aan vrijwilligerswerk wordt gedaan.
5 keer een top 5 - VrijwilligerswerkDe top 5 buurten waar het vaakst
aan vrijwilligerswerk wordt gedaan:

Jekerdal (41%)
Villapark (37%)
Frontenkwartier (36%)
Borgharen (34%)
Sint Pieter (33%)

Deze cijfers komen uit de Buurtpeiling (2022)