13 oktober 2023 - Publicatie

Kerkenvisie 2023

Steeds meer kerken en gebedshuizen komen leeg te staan, maar inwoners vinden het belangrijk dat ze als gebouwen blijven bestaan. Vier op de vijf inwoners is van mening dat leegstaande kerken en gebedshuizen een nieuwe bestemming verdienen. Om verder inzicht te krijgen in het belang van kerken en gebedshuizen heeft de gemeente Maastricht onderzoek gedaan.

Achtergrond

Maastricht is een stad vol kerken en kloosters. Vooral rooms katholieke, maar niet uitsluitend. Veel van die kerken trekken minder bezoekers dan voorheen. Omdat steeds meer kerken en andere gebedshuizen leeg komen te staan, het onderhoud onbetaalbaar wordt en de energiekosten en duurzaamheid een probleem worden, wil de gemeente Maastricht een beeld krijgen van het belang van deze gebouwen voor de stad en nu al ideeën verzamelen voor de toekomst, samen met de eigenaren.

Onderzoek en Statistiek heeft in opdracht van de afdeling Cultureel Erfgoed & Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Maastricht een onderzoek opgezet en uitgevoerd om het belang van kerken en gebedshuizen voor de inwoners van Maastricht in kaart te brengen.

Onderzoeksvragen

Het hoofddoel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in het belang van kerken en gebedshuizen voor de inwoners van Maastricht.

Uit dit hoofddoel kunnen de volgende onderzoeksvragen worden afgeleid:

  • Hoe vaak en waarom bezoeken inwoners een kerk of gebedshuis in Maastricht?
  • Hoe belangrijk is het dat de kerken en gebedshuizen in het centrum van Maastricht en in de eigen buurt als gebouw blijven bestaan en hun functie behouden?
  • Welke rol speelt de kerk of het gebedshuis in de eigen buurt voor inwoners?
  • Welke herbestemmingen zijn passend voor leegstaande kerken en gebedshuizen?
  • In welke mate zijn inwoners bereid om een bijdrage te leveren bij het herbestemmen van kerken en gebedshuizen?

Resultaten

Tussen 12 en 30 juli 2023 heeft het onderzoek voor de kerkenvisie plaatsgevonden. De enquête is verstuurd naar alle leden van het inwonerspanel ‘Maastricht Forum” en verspreid via de social media kanalen van de Gemeente Maastricht. In totaal hebben 2993 inwoners de online vragenlijst ingevuld.