17 januari 2024 - Publicatie

Evaluatie samenwerking met ESF

Op 17 juli 2017 is een samenwerkingsconvenant gesloten tussen het Elisabeth Strouven Fonds (ESF) en de gemeente Maastricht. De duur van het samenwerkingsconvenant is zes jaar. Dit betekent dat het convenant afliep in juli 2023.

 

In het convenant hebben beide partijen afgesproken dat aan het eind van de convenantperiode een evaluatie zal plaatsvinden over de in het convenant beschreven samenwerking. Het team Datagedreven Sturen van de gemeente Maastricht is gevraagd om deze evaluatie uit te voeren.

De bevindingen van deze evaluatie kunt u vinden in deze rapportage.