28 november 2023 - Publicatie

Evaluatieplan Fietsen en Fietsparkeren 2023

achtergrond

Het ‘Actieplan Fietsen in Maastricht 2020-2025’ omvat maatregelen om het fietsgebruik in en naar Maastricht en de regio te stimuleren. Daarnaast heeft de gemeente een actieplan opgesteld om de uitdagingen rondom het stallen van fietsen aan te pakken: ‘Actieplan Fietsparkeren Maastricht 2020 2025’.

Onderzoek en Statistiek heeft een evaluatie uitgevoerd om het effect van de actieplannen in kaart te brengen. Daarnaast was er behoefte aan meer inzicht in motieven en gedrag rondom fietsen en fietsparkeren. Dit inzicht wordt gebruikt om de maatregelen binnen de actieplannen verder vorm te geven.

Behalve de Actieplannen van de gemeente Maastricht, heeft het Programmabureau Zuid Limburg Bereikbaar, in opdracht van de gemeente Maastricht, een campagne opgezet rondom fietsgebruik en fietsparkeren: #posifiets.

onderzoeksvragen

Voor deze evaluatie zijn de volgende onderzoeksvragen centraal gesteld:

  • Welk vervoersmiddel gebruiken bezoekers (recreatief, inwoners, forenzen) van het centrum nu voornamelijk?
  • In welke mate is het gebruik van fiets veranderd (in het afgelopen jaar) onder bezoekers (recreatief, inwoners, forenzen) van het centrum ? Speciaal aandacht voor #posifiets op eventuele verandering.
  • Welke motieven spelen een rol bij de keuze om de fiets wel of niet te gebruiken als vervoermiddel naar het centrum van Maastricht
  • Hoe wordt het stallen van de fiets in het centrum ervaren?
  • In welke mate zijn inwoners en bezoekers van het centrum bekend met #posifiets en hoe hebben ze gehoord over #posifiets?
  • Hoe worden voorzieningen (bewegwijzering, stallingen, fietsroutes) rondom fietsen en fietsparkeren in het centrum ervaren

resultaten

In april en mei 2023 hebben 3.551 mensen een vragenlijst ingevuld over fietsen in het centrum van Maastricht. De rapportage begint met een samenvatting van de belangrijkste bevindingen van het onderzoek.