20 maart 2024 - Publicatie

Magisch Maastricht Bezoekersonderzoek 2023

Team Datagedreven Sturen heeft sinds de eerste editie van Magisch Maastricht bezoekers gevraagd naar hun ervaringen en heeft ook dit jaar de opdracht gekregen om een soortgelijke evaluatie uit te voeren.

Achtergrond

Magisch Maastricht is sinds 2010 een jaarlijks terugkerend winterevenement in de binnenstad van Maastricht. Net als voorgaande jaren vond de editie de hele maand december plaats.

Onderzoeksvragen

Het doel van dit onderzoek is om de aantrekkingskracht, de beleving en de bezoekersprofielen van Magisch Maastricht in kaart te brengen. Uit deze hoofddoelstelling kunnen de volgende onderzoeksvragen worden afgeleid:

  1. Waar komen bezoekers vandaan?
  2. Wat is de aanleiding van hun bezoek aan Maastricht?
  3. Waar kennen zij Magisch Maastricht van?
  4. Hoe ervaren bezoekers de verschillende onderdelen van Magisch Maastricht?
  5. Hoeveel geld wordt er door bezoekers uitgegeven?
  6. Wat wensen bezoekers voor toekomstige edities van Magisch Maastricht?

Resultaten

Tussen 30 november en 31 december 2023 zijn er in totaal 920 bezoekers ondervraagd. De resultaten staan in dit rapport bij elkaar. Waar mogelijk en relevant worden de uitkomsten afgezet tegen die uit eerdere metingen.