14 januari 2022 - Publicatie

Onderzoek schoolstraat Capucijnenstraat 2021

Vrijwel alle ouders wensen opnieuw de invoering van de schoolstraat in de Capucijnenstraat met op 2 momenten per dag een straatafsluiting.  Dit blijkt uit een onderzoek van de gemeente Maastricht naar de ervaringen met en meningen over de straatafsluiting in de Capucijnenstraat.

Achtergrond

Tijdens de coronapandemie is in 2020 besloten om de Capucijnenstraat tijdens de breng en haalmomenten van school (Montessori Kindcentrum Maastricht) af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Door de smalle en drukke straat was het anders niet mogelijk voor ouders om met voldoende onderlinge afstand hun kinderen te brengen en halen.

Daarmee werd de Capucijnenstraat een schoolstraat. Met het wegvallen van de maatregelen in het najaar van 2021 verviel de juridische grondslag voor de straatafsluiting.

Vanuit het Montessori Kindcentrum Maastricht ligt de wens om de huidige straatafsluiting permanent te maken. Daarop heeft het college van B&W toegezegd dit te onderzoeken, aangezien de Schoolstraat past in de omgevingsvisie: veiliger verkeer voor kwetsbare groepen, stimuleren van gezonde leefwijze (kom te voet of met de fiets), straat als verblijfsruimte i.p.v. parkeerruimte.

Onderzoeksvragen

Om een onderbouwd besluit te kunnen nemen over het wel of niet continueren van de schoolstraat in de Capucijnenstraat en om nieuwe schoolstraten tot een succes te maken, heeft team Onderzoek & Statistiek op verzoek van team Beleid & Ontwikkeling onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van de schoolstraat Capucijnenstraat.

Het doel van het onderzoek is om b ij ouders/verzorgers en omwonenden meningen en ervaringen op te halen over/met de schoolstraat Capucijnenstraat. Het gaat om onderwerpen als: verkeersveiligheid, hinder, voor en nadelen en wensen voor de toekomst.

Resultaten

Na de herfstvakantie hebben 998 omwonenden en 288 ouders en verzorgers een verzoek ontvangen om de online vragenlijst in te vullen. 134 omwonenden (13%) en 214 ouders/verzorgers vulden de lijst in (74%).

De respons van de omwonenden is laag en die van de ouders hoog. Dat betekent dat de resultaten van de omwonenden met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden.