5 december 2023 - Publicatie

Onderzoek voorkeurskanalen studenten

Meer dan 800 studenten van de Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool en Vista College hebben deelgenomen aan een onderzoek over welke gemeentelijke informatie zij interessant vinden en hoe ze deze informatie willen ontvangen.

Achtergrond

Meer dan de helft van de jongeren in Maastricht wordt niet bereikt via de kanalen die door de gemeente worden ingezet (bron: Mediaonderzoek 2022). Om het bereik onder deze doelgroep te verbeteren, gaan de gemeente Maastricht, Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool en VISTA college een gezamenlijk communicatieplan ontwikkelen. Ter voorbereiding is er een onderzoek uitgevoerd naar de voorkeurskanalen van mbo, ho en wo-studenten.

Onderzoeksvragen

Het primaire doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in welke gemeentelijke informatie studenten interessant vinden en hoe ze deze informatie willen ontvangen. Uit deze hoofddoelstelling kunnen de volgende onderzoeksvragen worden afgeleid:

1. Welke gemeentelijke informatie met betrekking tot het studentenleven willen studenten ontvangen?

2. Via welke mediakanalen willen studenten deze gemeentelijke informatie ontvangen?