15 mei 2023 - Publicatie

PBD-afval meting 2022

Het grootste deel van de Maastrichtenaren scheidt het PBD-afval altijd, maar niet altijd op de juiste manier. PBD-afval moet bijvoorbeeld worden omgespoeld, maar twee op de drie respondenten denkt dat dit niet hoeft. In de PBD-afval meting 2022 heeft de gemeente het afvalscheidingsgedrag van haar inwoners onderzocht.

Achtergrond

Per 1 januari 2022 is het verwerkingssysteem van PBD (Plastic, Blik en Drankkartons, voorheen PMD) voor alle Limburgse gemeenten op een aantal punten veranderd . De gemeente Maastricht werkt met een landelijke verwerker die, volgens een landelijk protocol, streng controleert op kwaliteit van het aangeboden PBD. Bij afkeur van ingezameld PBD afval, wordt dit verbrand in plaats van gerecycled. Dat kost de gemeente fors meer geld en inwoners hebben dan voor niets gescheiden ingezameld.

Afkeuring van PBD afval gebeurt als het afval te sterk vervuild is: als er afval tussen zit dat geen plastic, blik of drankkartons is.

Beleid en Ontwikkeling van de gemeente Maastricht laat een monitoring uitvoeren van de inzameling en verwerking van het PBD afval. De monitoring moet informatie opleveren over de kwaliteitsverbetering en leiden tot een toekomstvisie over PBD afvalinzameling.
 

Onderzoeksvragen

De volgende onderzoeksvragen komen in de PBD-afval meting aan bod:

  • Hoe (goed) wordt het PBD-afval gescheiden en aangeboden door inwoners?
  • Hoe ervaren inwoners het inzamelen van PBD-afval?
  • Wat vinden inwoners van de communicatie over het PBD-afval inzamelen?
  • Welke wensen en ideeĆ«n hebben inwoners over toekomstige PBD-afvalinzameling?

Resultaten

Alle ruim 4200 leden van het burgerpanel Maastricht Forum hebben een uitnodiging gekregen om een online vragenlijst in te vullen. Ook is via sociale media kanalen aan inwoners een oproep gedaan om de lijst in te vullen. Dit heeft een bruikbare respons opgeleverd van 1920 panelleden en 788 overige inwoners = 2708 respondenten.

De volledige rapportage is hieronder beschikbaar als pdf-bestand.