5 december 2023 - Publicatie

Rapportage Autoluw Wyck 2023

Steeds meer steden en centrumgebieden worden autoluw in Nederland. In Wyck zal een pilot plaatsvinden om te zien of er geschikte maatregelen zijn om Wyck op termijn autoluw te maken. Om de pilot vorm te geven zijn bewoners en ondernemers in Wyck om hun mening gevraagd.

Onderzoeksvragen

Het onderzoek richt zich op het beantwoorden van de onderzoeksvragen:

1. Wat voor maatregelen vinden bewoners en ondernemers in Wyck geschikt?
2. Op welke plaatsen en tijden vinden bewoners en ondernemers het (auto)verkeer te druk in Wyck?

Resultaten

In de maand oktober van 2023 zijn uitnodigingsbrieven verstuurd naar alle adressen in de buurt Wyck. Per adres kon één persoon reageren op de vragenlijst. 626 personen hebben gereageerd door de vragenlijst online (623) of op papier (3) in te vullen.
De resultaten van de enquête over autoluw Wyck staan in dit rapport bij elkaar.