7 mei 2024 - Publicatie

Rapportage Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2023

De inwoner is een belangrijke bron van informatie voor gemeenten die ondersteuning aan inwoners willen verbeteren. Daarom is het uitvoeren van een jaarlijks cliëntervaringsonderzoek (CEO) opgenomen in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Team Datagedreven sturen voert dit onderzoek uit voor de gemeente Maastricht.

Achtergrond 

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet (meer) voor zichzelf kunnen zorgen. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • Begeleiding en dagbesteding;
  • Ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
  • Een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
  • Opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn.

Onderzoeksvragen

  1. Hoe ervaren cliënten van de Wmo de toegankelijkheid van de maatschappelijke ondersteuning?
  2. Hoe ervaren cliënten van de Wmo de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning?
  3. Welk effect ondervinden de cliënten van de Wmo van de maatschappelijke ondersteuning op hun zelfredzaamheid?

Resultaten

In oktober 2023 hebben in totaal 850 cliënten hun ervaringen gedeeld door het invullen van een schriftelijke of een online vragenlijst. De resultaten worden in een rapport beschreven. Dit rapport is te vinden bovenaan de pagina.