18 december 2023 - Publicatie

Rapportage Leeuwenpark

Het Leeuwenpark zal binnenkort een nieuwe inrichting krijgen. Team Datagedreven Sturen helpt de gemeente met deze rapportage om de wensen en verwachtingen van omwonenden in kaart te brengen.

Achtergrond

De gemeente Maastricht is van plan om de inrichting van het Leeuwenpark vorm te geven. Hiervoor is de gemeente geïnteresseerd in de wensen en verwachtingen van de omwonenden.

Team Datagedreven Sturen is gevraagd om een evaluatie uit te voeren onder inwoners van Wittevrouwenveld en Wyckerpoort om de wensen en verachtingen ten aanzien van het toekomstige Leeuwenpark in kaart te brengen.

Onderzoeksvragen

Voor deze evaluatie worden de volgende onderzoeksvragen centraal gesteld:

  1. Wat moet behouden worden aan het Leeuwenpark?
  2. Welke wensen hebben de omwonenden ten aanzien van de sfeer en voorzieningen van het toekomstige Leeuwenpark?

Resultaten

In november 2023 zijn bewoners/gebruikers van 2,789 adressen in de omgeving van het Leeuwenpark per brief uitgenodigd een online vragenlijst in te vullen. 465 personen hebben de vragenlijst ingevuld.