15 december 2023 - Publicatie

Rapportage Rioolvallen De Heeg (0-meting)

In november 2023 wordt in De Heeg een 6 maanden durende pilot met rattenvallen uitgevoerd.  Voor deze pilot zullen twee rapportages gemaakt worden, een zogenoemde 0-meting en een 1-meting. Deze publicatie gaat over de 0-meting.

Achtergrond

Na een succesvolle pilot in Nazareth met de "smart rioleringsval" zijn een jaar geleden ook ratenvallen in De Heeg geplaats. er zijn twee manieren om de vallen in te zetten: (1) blijvend met gatekeepers of (2) "hoppen", het periodisch verplaatsen van vallen.

Een nieuwe pilot met begeleidend onderzoek helpt bepalen hoeveel rioolvallen nodig zijn voor een goed resultaat (een beheersbare situatie en minder overlast voor bewoners). Het onderzoek bestaat uit een 0- en een 1- meting. Deze rapportage gaat over de resultaten van de 0-meting. De rapportage van de 1-meting zal in juni 24 gepubliceerd worden

Onderzoeksvragen

Het primaire doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de beleving van inwoners van De Heeg en het gedrag dat relevant is voor verdere bestrijding van rattenoverlast. Uit  deze hoofddoelstelling worden de volgende onderzoeksvragen afgeleid:

  1. Hoe vaak hebben inwoners van de betreffende gebieden ratten gezien?
  2. Hebben inwoners het gevoel dat het gevoel dat het aantal ratten is veranderd in de afgelopen tijd?
  3. Wat voor dingen doen inwoners (niet) die rattenoverlast kunnen voorkomen?

Methoden

In week 43 en week 44 van 2023 zijn enquêteurs langs geweest in de gebieden en hebben zij bewoners ondervraagd. Ook is een oproep op social media gedaan om een online vragenlijst in te vullen. 760 mensen hebben de vragenlijst volledig ingevuld.