7 mei 2024 - Publicatie

Evaluatie Burgerbegroting (uitvoering 2020-2023)

Bij de Burgerbegroting Maastricht beslissen inwoners samen waar een bepaald bedrag aan overheidsgeld naartoe gaat. Team Datagedreven sturen heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering van de projecten uit eerste editie van de Burgerbegroting (2020-2023).

Achtergrond 

Alle projecten die geld hebben gekregen in de eerste editie van de Burgerbegroting zijn gevraagd om mee te doen. Het onderzoek bestond uit 2 delen: een online vragenlijst onderzoek voor iedereen en een groepsgesprek met een aantal personen. In de vragenlijst kon je aangeven of je wilde meedoen aan het groepsgesprek.

Onderzoeksvraag

Wat zijn de ervaringen met de uitvoering van eerste editie van de Burgerbegroting (2020-2023)?

Resultaten

Het vragenlijstonderzoek is representatief voor alle deelnemers aan de eerste editie van de Burgerbegroting, het groepsgesprek niet. Respondenten hadden zowel ‘duurdere’ projecten (vanaf 5000 euro) als minder dure projecten (tot 5000 euro).

  • De meerderheid vond de uitvoering (heel) goed gaan (86%). 
  • Bijna de helft heeft hulp gehad bij de uitvoering (44%), de samenwerking verliep bijna altijd goed.
  • Het rapportcijfer 10 werd het meeste gegeven (41%), gevolgd door een 8 (22%) en een 9 (19%).

Uit het groepsgesprek kwamen positieve ervaringen en verbeterpunten naar voren waaronder:

  • De samenwerking met team Burgerbegroting, andere organisaties zoals CNME en Trajekt en de uitvoerende ambtenaren was goed.
  • De afstemming binnen de gemeente, en tussen de gemeente en de deelnemers was matig.

 

De uitkomsten van dit onderzoek zijn in een uitgebreide factsheet gepubliceerd. De factsheet kun je bovenaan de pagina inzien.