30 januari 2024 - Publicatie

Rapportage Salvador Allendedomein

Om erachter te komen hoe de bewoners van het Salvador Allendedomein over eerdere snelheidsremmende maatregelen denken en wat zij van het nieuwe voorstel van de gemeente vinden, is Team Datagedreven Sturen gevraagd om een korte evaluatie uit te voeren.

Achtergrond

Een aantal jaren geleden zijn in het Salvador Allendedomein bloembakken geplaatst als snelheidsremmende maatregel. De bloembakken waren aan vervanging toe en zijn verwijderd. De gemeente heeft een voorstel voor een blijvende oplossing. Het voorstel is om op de plekken waar de bloembakken stonden, beplanting aan te brengen in de volle grond.

Onderzoeksvragen

Het doel van deze korte evaluatie is om te weten te komen wat de bewoners van de eerdere snelheidsremmende maatregel vinden en hoe de bewoners denken over het nieuwe voorstel. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvragen:

  1. Hoe hebben de bewoners de bloembakken als snelheidsremmende maatregel ervaren?
  2. Wat vinden de bewoners van het nieuwe voorstel van de gemeente?

Resultaten

In november 2023 hebben bewoners van het Salvador Allendedomein en omgrenzende straten een uitnodigingsbrief gekregen met een oproep om mee te doen aan de evaluatie.

23 mensen hebben aan deze korte evaluatie meegedaan.