16 september 2022 - Publicatie

Studentenonderzoek 2022

De organisatie Student en Stad heeft samen met Onderzoek en Statistiek een onderzoek onder studenten opgezet en uitgevoerd. In het onderzoek zijn vragen gesteld over onder andere het welbevinden van studenten, hun verbindingen met de stad en de mate waarin studenten zich thuis voelen.

Achtergrond

Eén van de acties in het uitvoeringsprogramma Studentenstad 2019-2022 gaat over een apart onderzoek onder studenten en scholieren over de mate van welbevinden van deze groep in de stad in hun eigen buurt, hun verbindingen met de stad en de buurt en de mate waarin studenten zich “thuis voelen.

In het kader hiervan hebben Student en Stad en Onderzoek en Statistiek een onderzoek opgezet en uitgevoerd. Hierbij is de samenwerking gezocht met Maastricht University, Zuyd Hogeschool, MyMaastricht en Student Project Team.

Bij de start van het projectteam is nadrukkelijk afgesproken dat het geen eenmalig onderzoek moet zijn, maar dat alle partijen structurele participatie met studenten beogen dat kan worden gebruikt als input voor toekomstige uitvoeringsprogramma’s.

Onderzoeksvragen

Het doel van dit onderzoek is op de eerste plaats om inzicht te krijgen in de tevredenheid van studenten over wonen en leven in Maastricht. Uit dit hoofddoel kunnen de volgende onderzoeksvragen worden afgeleid:

  • Hoe beoordelen studenten in het algemeen de kwaliteit van het studentenleven in Maastricht?
  • Hoe beoordelen studenten aspecten van het studentenleven in Maastricht (huisvesting, integratie, veiligheid, werkgelegenheid, afval, evenementen e.a.)?
  • Hoe beoordelen studenten de gemeente als het gaat om ruimte voor ideeën en betrokkenheid bij plannen?
  • Zijn studenten bereid om (meer) bij te dragen aan de Maastrichtse samenleving?

Resultaten

In mei 2022 hebben 806 studenten meegedaan aan het onderzoek door een online vragenlijst in te vullen.

Factsheet

De rapportage is ook beschikbaar als factsheet. In de factsheet staan de belangrijkste bevindingen op 1 pagina.