28 februari 2024 - Publicatie

Mediaonderzoek 2023

De Limburger wordt in 2023 het vaakst genoemd in de top 3 meest actuele en meest betrouwbare bronnen, gevolgd door L1 en RTV Maastricht. De media-mix van team Communicatie bereikt maandelijks 66% van Maastrichtenaren. Deze inzichten, en veel meer, zijn te lezen in de rapportage van het Mediaonderzoek 2023.

Bekijk de volledige rapportage:

Achtergrond

Hoeveel Maastrichtenaren zitten op Instagram? Wie kijken er naar TV Maastricht? Wat is het bereik van de gemeente Maastricht?

De gemeente Maastricht doet regelmatig onderzoek naar het mediagebruik van haar inwoners. Deze informatie wordt gebruikt om berichtgeving af te stemmen op de kanalen die inwoners gebruiken.

Omdat het medialandschap continu in beweging is, laat de gemeente elk jaar het mediagebruik van haar inwoners in kaart brengen. Het Mediaonderzoek is een coproductie van de teams Communicatie en Datagedreven Sturen.

Onderzoeksvragen

Het Mediaonderzoek richt zich op het beantwoorden van de volgende vragen:

  1. Welke media consumeren inwoners van Maastricht?
  2. Met welke frequentie consumeren de inwoners van Maastricht deze media?
  3. Hoe heeft het mediagebruik zich de afgelopen jaren ontwikkeld?
  4. Wat zien gebruikers als belangrijkste bronnen voor Maastrichts nieuws?
  5. Wat is het bereik van de huidige media-mix?
  6. Hoe zijn de gebruikersprofielen van de verschillende media eruit?

De antwoorden op deze vragen geven inzicht in het mediagebruik van alle inwoners van Maastricht

Resultaten

tussen 10 november en 3 december is het Mediaonderzoek 2023 uitgevoerd. 1.113 inwoners hebben een online of papieren vragenlijst ingevuld. De resultaten staan in dit rapport beschreven.