14 februari 2022 - Publicatie

Onderzoek brievenbusreclame 2022

3 op de 4 inwoners van Maastricht vinden het een goed idee om voor het ontvangen van ongeadresseerd reclamedrukwerk een opt-in systeem te hebben, in plaats van het huidige opt-out systeem (NEE|NEE stickers). Dit blijkt uit een onderzoek naar brievenbusreclame van de gemeente Maastricht.

Achtergrond

Een aantal gemeenten in Nederland heeft het bestaande stickersysteem voor het beperken van ongeadresseerd reclamedrukwerk (NEE|JA of NEE|NEE) omgedraaid. Dit zogenoemde opt in systeem’ betekent dat inwoners er expliciet om moeten vragen, als zij deze reclamefolders willen ontvangen. Dit systeem wordt gezien als instrument om de hoeveelheid papierafval te verminderen.

De gemeente Maastricht denkt ook na over mogelijkheden voor het weren van ongeadresseerd reclamedrukwerk. Team Wonen en Leefkwaliteit wil graag meer inzicht in hoe Maastrichtenaren aankijken tegen het idee dat inwoners geen reclamefolders krijgen, behalve als zij aangeven dat zij ze wel willen ontvangen. Onderzoek en Statistiek (O&S) legde het voor aan het inwonerspanel.

Onderzoeksvragen

Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen hoe inwoners aankijken tegen het ‘ opt in systeem’. Dit doel leidt tot de volgende onderzoeksvragen:

  • Hoeveel inwoners hebben een brievenbussticker?
  • In welke mate worden reclamefolders gelezen?
  • Hoe worden reclamefolders bewaard of weggegooid?
  • Wat vinden inwoners van het idee dat zij geen reclamefolders krijgen, behalve als zij aangeven dat zij ze wel willen ontvangen?
  • Hoe kijken inwoners aan tegen andere manieren om de hoeveelheid folderafval te verminderen?

Resultaten

Tussen 28 januari en 7 februari hebben 1.946 Maastrichtenaren meegedaan door het invullen van een online vragenlijst. Alle cijfers staan in hele procenten (%), tenzij anders vermeld. Achter n= staat het aantal inwoners waarop de uitkomsten zijn gebaseerd. De onderzoeksresultaten zijn bedoeld als input voor een eventuele beleidsverandering voor het weren van ongeadresseerd reclamedrukwerk.

De volledige rapportage is hieronder beschikbaar als pdf-bestand.

Factsheet

Van de rapportage is ook een factsheet beschikbaar. De factsheet geeft de belangrijkste bevindingen weer op 1 pagina.  De factsheet van het onderzoek is hieronder beschikbaar als pdf-bestand.