6 maart 2024 - Publicatie

Rapportage Autoluw Wyck Bezoekers

In de eerder gepubliceerde rapportage Autoluw Wyck gaven bewoners en ondernemers van Wyck hun mening over de pilot Autoluw Wyck. Voor deze rapportage (Autoluw Wyck Bezoekers) is het Maastricht Forum ingezet om meer te weten te komen over de ervaringen van bezoekers van Wyck.

Achtergrond

Steeds meer steden en centrumgebieden worden autoluw in Nederland. De raad van de gemeente Maastricht heeft besloten om in Wyck een autoluw pilot te houden. Met deze pilot wordt gekeken of er geschikte maatregelen zijn om Wyck op termijn autoluw te maken.

Om de pilot vorm te kunnen geven is eerder naar de mening gevraagd van bewoners en ondernemers uit Wyck. Om meer inzicht te krijgen in bezoekers van Wyck, is aan Team Datagedreven Sturen gevraagd om onderzoek te doen naar hoe Maastrichtenaren Wyck bezoeken.

Onderzoeksvragen

Het onderzoek richt zich op het beantwoorden van de volgende onderzoeksvragen:

  1. Hoe bezoeken Maastrichtenaren Wyck?
  2. Hoe denken bezoekers van Wyck dat hun bezoek zou veranderen als Wyck autoluw zou worden?

Resultaten

In de maand februari van 2024 zijn uitnodigingsmails verstuurd naar 2.281 willekeurig geselecteerde leden van het Maastricht Forum. De vragenlijst is door 764 mensen ingevuld.